29 września 2009

Rabindranath Tagore


20
Dzień w dzień przychodzi, aby znów
odejść.
Idź i oddaj mu, przyjaciółko, kwiat
z moich włosów.
Jeśli cię zapyta, kto go przysłał, zakli-
nam, nie zdradzaj mego imienia, ponie-
waż on przychodzi tylko, aby znów
odejść.

Usiadł w kurzu pod drzewem.
Przyjaciółko, uściel mu tam miejsce
z kwiatów i liści.
Oczy jego są smutne i smutek budzą
w mym sercu.
Nie wyjawia mi, co go dręczy; przy-
chodzi tylko, aby znów odejść.

Rabindranath Tagore
(tłum. Robert Stiller)

Etykiety